سنجاقک

نامجو اینجا, نامجو اونجا, نامجو همه جا

شقایق نرماندی

عقاید نوکانتی از آن من*

شقایق نرماندی از آن تو

حلاوت و بی‌صبری از آن من

عشق پانزده سانتی از آن تو

ماکارونی،  تمبر هندی از آن ما

خیابان شهید قندی از آن ما

قبری که بهش می‌خندی از ما

 

هوم م م م م م

 

ذکاوت و رندی از آن ما

 

عقاید نوکانتی از آن من

شقایق نرماندی از آن تو

 

ز سفره چه می‌جویی

حاتم من با خودت چه می‌گویی

خاتم من دیگه واسه چی می‌جویی

ماتم من بابا تو چه پر رویی

خاتم من

 

ای ی ی ی

 

اسبتو کجا می‌بندی

بوبوی من به چی تو دل می‌خندی

کوبوی من آقا به مویی بندی

سرور من خانوم به چی پابندی

شر بر من

 

عقاید نو کانتی از آن من

شقایق نرماندی از آن تو

 

کوکوی دو شب مانده از آن ما

کپی پدر خوانده از آن ما

خلقت ناخوانده از آن ما

کپی پدر خوانده از آن ما

دولت شرمنده از آن ما

کلفتی پرونده از آن ما

ملی‌پوش بازنده از آن ما

دولت شرمنده از آن ما

انتخاب سازنده از آن ما

شاااید که آینده از ما

ر دی دی دی دیگی دیگی دیگی

شاااید که آینده از ما

ر دی دی دی دیگی دیگی دیگی

 

عقاید نوکانتی از آن من

شقایق نرماندی از آن تو

حلاوت بی صبری از آن من

هر چی تو دلت خواندی از آن تو

 

* متن آهنگ از عروسک کوکی

** دانلود کنید و کیفش را ببرید

*** عکسهایی از محسن نامجو

+ نوشته شده در  2007/3/26ساعت 14:26  توسط فاطمه   |